Andullatietherapie

 

In basis is de behandeling heel erg eenvoudig: U gaat gekleed op de matras liggen. Gedurende de behandeling, wordt het lichaam blootgesteld aan mechanische vibraties en infrarode warmte. De mechanische vibraties worden door het lichaam omgezet naar biologische resonanties in het lichaam. 

 
 

De programma’s van de andullatiematras zijn in de eerste plaats afgestemd op algeheel welbevinden en verlichting van spanning en pijnklachten. 

Daarnaast heeft de therapie een gunstig effect bij chronische klachten, o.a.:

    fybromyalgie

    artrose

    reuma

    rugpijn

    pijnlijke gewrichten

    pijnlijke en/of zwakke spieren

    overspanning van de spieren

    cvs    

    constipatieklachten

 

De therapie kan een (mogelijk aanzienlijke)  vermindering van pijnklachten geven en verbetering van het welbevinden. Een chronische aandoening kan helaas niet worden genezen. Andullatietherapie is een ondersteunende therapie die, evenals andere therapieën en geneesmiddelen, regelmatig moet worden herhaald om de symptomen (pijnklachten) te blijven verzachten.

 

Om de afvalstoffen goed te kunnen afvoeren is het belangrijk dat u een half uur voor de behandeling 2 glazen water drinkt en na de behandeling ook nog voldoende water drinkt.

 

Omdat deze therapie ideaal is voor mensen met chronische klachten, en zij vaak al meer kwijt zijn aan zorgkosten, is voor mensen met een medische indicatie (chronische klachten) de strippenkaart zeer voordelig aan te schaffen. Klik voor de tarieven op de volgende link: Therapeutische massages